wizerunek

 

„Jak Cię widzą, tak Cię piszą”

Pozytywny wizerunek to nie tylko piękne logo, kolorowe banery, ale całokształt opinii, skojarzeń dotyczących danej organizacji, jej produktów lub usług.

Buduje się go latami poprzez otwartą komunikację z otoczeniem (media, lokalna społeczność, klienci, potencjalni inwestorzy) i pracownikami, poprzez informowanie o sukcesach, ale i nie unikanie odpowiedzi na trudne pytania, krytykę.

Budujemy wizerunek organizacji, produktów i usług w czasach „pokoju”, pomagamy w komunikacji w sytuacjach kryzysowych.

 

Nasze atuty:

- doświadczenie we współpracy z mediami; znamy specyfikę pracy dziennikarzy z różnych mediów i ich oczekiwania

- umiejętność formułowania przekazu dopasowanego do percepcji różnych grup odbiorców (środowisk opiniotwórczych, lokalnej społeczności, pracowników, innych)

- umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres.

Kreujemy pozytywny wizerunek firm, organizacji, produktów i usług.

polecam