portfolio

Działania wizerunkowe

Przekonujemy naszych Klientów, że powinni dbać o postrzeganie swojej organizacji nie tylko poprzez działania promocyjne, ale także prowadząc przemyślane i uporządkowane działania w ramach Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) dopasowane do profilu ich działalności i możliwości.

 

Przykłady

- Noworoczna impreza Grupy Nowy Styl dla wychowanków domów dziecka i organizacji opiekujących się osobami niepełnosprawnymi . Impreza organizowana od 2000 r.

W imprezie początkowo uczestniczyło ok. 300 dzieci z kilku placówek opiekuńczo-wychowawczych z okolic Krosna. Obecnie zapraszanych jest na nią ponad 1.000 gości z ok. 30 placówek, w tym ok. 250 niepełnosprawnych.

Każdego roku impreza ma inny motyw przewodni, inne są prezenty dla zaproszonych placówek (one same decydują, co chcą otrzymać w ramach przysługującego im limitu), ale zawsze jest dobra zabawa i obfity poczęstunek, którym goście mogą się raczyć bez ograniczeń. Impreza łączy w sobie elementy rozrywkowe, integracyjne (uczestniczy w niej ponad 200 niepełnosprawnych) i edukacyjne (np. zasady udzielania I pomocy przedmedycznej, znaczenie zdrowego stylu życia, związki z Polski Ukrainą).

- Kalendarz charytatywny zawierający prace wychowanków domów dziecka. Dochód ze sprzedaży został podzielony między placówki, które nadesłały prace swoich wychowanków.

 
- Licytacje baniek choinkowych podpisanych przez osoby ze świata sportu, kultury i sztuki. Dochód przeznaczany na rzecz wybranej placówki lub konkretnego dziecka.

 

polecam