portfolio

Monografia kapliczek dzielnic Krakowa

Codziennie mijamy w pośpiechu beznamiętnie przydrożne krzyże i kapliczki. Nie zauważamy ich pochłonięci swoimi myślami. Nie mamy czasu, by się zatrzymać na chwilę refleksji, nie zastanawiamy się nad rolą i znaczeniem przydrożnych miejsc kultu w polskiej tradycji.

Pomysł wydania monografii kapliczek poszczególnych dzielnic Krakowa zrodził się po to, by ocalić pamięć o tych niemych świadkach historii, którzy są spychani na margines naszego życia, przez nowe ulice, bloki i inne inwestycje.

Źródłem informacji o kapliczkach były artykuły zamieszczone na łamach lokalnych gazet samorządowych, rozmowy z okolicznymi mieszkańcami a także wypisy z rejestrów konserwatorskich. Dzięki życzliwości wielu osób, udało się dotrzeć do archiwalnych zdjęć pokazujących zmiany, jakie zaszły w krajobrazie okolicy w ostatnich dziesięcioleciach.

Niektóre zdjęcia i opisy dokumentują nieistniejące już dziś obiekty.

 

Kapliczki i krzyże Podgórza Duchackiego (Dzielnica XI)

Kapliczki i krzyże Podgórza (Dzielnica XIII)

polecam