portfolio

Szkolenia, warsztaty prasowe

Prowadzone przez nas szkolenia ukierunkowane są na przekazanie praktycznej wiedzy, podzielenie się swoimi doświadczeniami, by uczestnicy zajęć nabyli umiejętności przydatnych w ich działalności zawodowej.

Program zajęć dopasowywany jest każdorazowo do odbiorców, elastycznie modyfikowany podczas zajęć do artykułowanych potrzeb i oczekiwań uczestników.

 

Przykłady

Szkolenie "Rola dyrektora w promocji i budowie wizerunku szkoły” dla dyrektorów placówek oświatowych z województwa podlaskiego. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej. Rok 2014
Celem szkolenia było przekazanie wiedzy teoretycznej oraz nauka umiejętności praktycznych pomocnych w kontaktach z dziennikarzami. Tematyka obejmowała m.in. zagadnienia dotyczące nawiązywania i utrzymywania kontaktów z mediami, informacje o sposobach zainteresowania dziennikarzy wydarzeniami w placówce oraz wskazówki związane z przygotowywaniem materiałów dla mediów (teksty, zdjęcia, prezentacje).
Poruszone zostały także zagadnienia dotyczące komunikacji w sytuacjach trudnych, kryzysowych, praw i obowiązków przysługujących wówczas mediom i dyrektorom placówek.

Zajęcia "Warsztat prasowy w małych redakcjach" dla słuchaczy studiówh podyplomowych w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Uczestnicy zajęć (pracownicy różnych urzędów i instytucji, firm, organizacji pozarządowych, redakcji prasowych) otrzymali informacje, które umożliwią im samodzielne stworzenie redakcji - doprowadzienie do zarejestrowania tytułu, opracowanie koncepcji wydawnictwa, zorganizowanie współpracowników piszących teksty, wykonujących zdjęcia i nawiązanie współpracy z grafikiem, drukarnią, itp. Podczas warsztatów przekazywana była wiedza teoretyczna dotycząca tworzenia gazety, organizacji pracy redakcji i poszerzania grona współpracowników oraz prowadzone były ćwiczenia praktyczne związane z redagowaniem tekstów.

polecam