portfolio

Gazety samorządowe i firmowe

Posiadana wiedza i doświadczenie pozwalają nam oferować kompleksową usługę przygotowania kolejnych numerów gazet samorządowych i firmowych (dla pracowników, dla kontrahentów).

Zakres obowiązków jest typowy dla funkcji redaktora naczelnego, wiąże się z odpowiedzialnością za:
- przygotowanie tekstów (samodzielnie lub pozyskanie materiałów od autorów zewnętrznych),
- wykonanie lub pozyskanie zdjęć i ich dobór do tekstów,
- zaplanowanie wydawnictwa (makieta),
- współpracę z grafikiem przy "składzie i łamaniu" gazety,
- kontakty z drukarnią w zakresie odbioru materiałów od grafika, nakładu, terminów druku
- przekazania gotowego wydawnictwa do Zamawiającego

Na życzenie Klienta przeprowadzamy również proces rejestracji tytułu prasowego, dokonujemy rejestracji w Narodowym Centrum ISSN.

Przykłady:
- "Kurier" - gazeta wydawana przez Radę Dzielnicy XI Miasta Krakowa.
Format A4, 12/24 strony, miesięcznik. Od 02.2011
- "Spinacz". Pismo Pracowników Grupy Nowy Styl.
Format A4, 24/28 stron, kwartalnik, 09.2000-12.2011. Gazeta przerodziła się w elektroniczny newsletter
- "Ostaniec" - gazeta wydawana przez Gminę Jerzmanowice-Przeginia.
Format A4, 16/20 stron, miesięcznik, 1995-2005. Format A3, 12/16 stron, miesięcznik, 2014

polecam